Vendelbohallen - Udlejningspriser


Følgende priser er gældende for leje af Vendelbohallen - for nærmere information kontakt Jytte på 40 25 37 99 eller booking@vendelbohallen.dk.


Hallen er ferielukket i juli måned. 

Weekend arrangement fredag kl.16 – søndag kl.12


Kun muligt fra medio april til ultimo august


Hal, cafeteria og køkken.

Kr. 4.000

Weekend arrangement lørdag kl. 9 – søndag kl.12


Hal, cafeteria og køkken.

Kr. 3.500

Kort arrangement/ eks. begravelseskaffe – max. 5 t.


Cafeteria og køkken.

Kr. 1.000

Privat arrangement i cafeteria lørdag kl. 9 - søndag kl. 12:


Cafeteria og køkken

Kr. 2.000

Privat arrangement i cafeteria lørdag kl. 9 - søndag kl. 12:


Cafeteria og køkken samt hal som legerum.

Kr. 2.600


Depositum ved ovennævnte udlejning:


Kr. 1.500

Børnefødselsdag 4 timer:


Hallen

Kr 600

Klasseråd 4 timer:


Hallen

Kr 600

Kort arrangement: Lejemålet er maks. 5 timer. Tidspunktet for lejemålet aftales ved bestillingen og fremgår af lejekontrakten. 


Weekendpris: Udlejning typisk fra fredag kl. 16.00 - til søndag kl. 12.00 - eller efter nærmere aftale. 


Det gøres opmærksom på, at rengøring foretages af lejer, ved mangelfuld rengøring udføres det på lejers regning for 300 kr pr time og fratrækkes depositum.


Rengørings anvisning som hænger på væg i køkkenet skal følges og der må kun anvendes de rengørings produkter som forefindes i skab i lagerrum.  


Depositum skal indbetales senest 4 dage efter reservationen er bekræftet. Ved manglende indbetaling bortfalder kontrakten / reservationen.


Lejen skal betales 2 måneder før arrangementet. - Depositummet er ikke en del af lejen.


Når lokalerne afleveres, besigtiger parterne det lejede og skriver eventuelle mangler ned i en afleveringsprotokol.


Depositum afregnes senest 14 dage efter lejemålet.


ØNSKER DU AT LEJE VENDELBOHALLEN: 


Undersøg om lokalerne er ledige på http://vendelbohallen.dk/kalender.html og send en mail med forespørgsel. Reservation kan også ske ved telefonisk henvendelse til Jytte Pedersen på tlf. nr. 40 25 37 99 eller booking@vendelbohallen.dk. Der kan forventes op til 4 hverdage før du får svar retur. 


Når der er truffet aftale om leje vil der blive udarbejdet en lejekontrakt mellem Vendelbohallen og lejer. 


Reservationen er først gyldig, når bekræftelse på lejemålet er modtaget skriftligt eller pr. mail og depositum er rettidigt indbetalt.


Depositum er ikke en del af lejen.


 - Ved booking mere end 1 år frem, tages der forbehold for prisstigninger. 


 - Ved afbestilling op til 2 måneder før refunderes depositum fuldt ud. Ved senere afbestilling refunderes depositum kun hvis lokalet genudlejes til fuld pris. 


Lejemålet udlejes kun til personer der er myndige og kan drages til ansvar for det lejede. Lejemålet er derfor kun gyldigt, hvis lejer opfylder dette krav.