LEJEBETINGELSER  


Det er fonden "Den selvejende institution Vendelbohallen" der står for udlejningen.


Vendelbohallen forventer, at alle brugere medvirker til, at den pæne standard opretholdes og at alt på stedet behandles ansvarligt og varsomt.  


Lejeaftalen omfatter lokale/lokaler som aftalt samt inventar, garderobe, toiletter.


I køkkenet findes service til 100 personer, som må benyttes ved leje af lokalerne, undtaget børnefødselsdage og klasserådsarrangementer.


Ved leje og benyttelse af lokalerne, gælder desuden nedenstående regler.  


 • Lejeren er ansvarlig for det arrangement, der skal afholdes. Lejeren hæfter for eventuel beskadigelse på bygninger, inventar, installationer m.v., som ikke er almindelig slitage. Det er Vendelbohallens bestyrelse, der fastsætter pris på eventuelle skader, og der afregnes dels med depositum, samt om nødvendigt også ekstra betaling. 

 • Der må, ifølge brandmyndighederne, opholde sig max. 100 personer i cafeteriet. Der er borde og stole til 90 personer, men vi anbefaler max. 70 personer til fester o. lign.
   
 • Der må ikke benyttes RIS-KANEL-PEBER indendørs til fest events.  

 • Tobaksrygning er strengt forbudt indenfor.

 • Ryge område er udenfor indgangsdøren ved hallen. - HUSK brug opsatte askebægre - tak.

 • Alle former for fyrværkeri er forbudt. 

 • Indendørs møbler må ikke tages med udenfor. 

 • Gaver, øl, vin, musikinstrumenter m.v. er ikke dækket af Vendelbohallens forsikring.  
   

HUSREGLER for Vendelbohallens lokaler og udendørsarealer 


Vendelbohallen står for ugentlig grundrengøring og eftersyn, men du skal selv sørge for følgende:

 • Brugt service skal vaskes op og sættes på plads.

 • Ovne, kogeplader, emfang, køle- og fryseskabe m.v. rengøres efter brug. 

 • Alle borde og stole vaskes med sæbevand og sættes på plads, dvs. på samme måde som ved modtagelsen.  

 • Borde, stole og redskaber, der er hentet i depotrummet, skal sættes tilbage på plads.

 • Gulvene fejes ved indgangsparti, cafeteria, køkken og toiletter. Halgulvet mobbes.  

 • Eventuelt ituslået glas/porcelæn eller andet der er gået i stykker stilles frem på ”køkkenøen” inden aflevering.

 • Husk at lukke alle vinduer og døre samt at aflåse for- og bagdør efter brug. 

 • Huset efterlades ligeså pænt og rent som man modtog det. 

 • Nøgle udleveres og afleveres efter aftale. 

 • Alt affald skal bortskaffes (cafeteria, køkken, toiletter og hal mv.) - der står en container udenfor hallen, som er beregnet hertil. Flasker må ikke kommes heri, men kan afleveres i flaskecontainer overfor Købmanden i byen.  

 • Lokalerne skal være tømte og rengjorte jvf. ovenstående ved lejeperiodens udløb.  Nyttige oplysninger  

 • I lejemålet indgår der fryser, og køleskabe.

 • Rengøringsmidler, sæbe til opvaskemaskinen (der er tilsluttet automatisk sæbedosering), kaffefiltre, affaldssække, madameposer, affaldsposer, håndsæbe er med i lejemålet.  

 • Vogn med rengøringsmidler, kost, moppe m.v. finder du på rengøringsvogn i depotrum i hallen, og i køkken i skab i lagerrum.

 • Betjeningsvejledninger for hårde hvidevarer findes i køkkenet og disse betjenes som angivet heri. 

 • Der er lyd og musikanlæg i salen og betjenes som anvist i folder. 


Du skal selv medbringe:

 • Viskestykker, klude, duge og eventuelt håndklæder. 

 • Andre dagligvarer, f.eks. køkkenruller, stanniol, plastikposer, bagepapir o. lign. 

 • Skåle og bøtter til madrester m.v.  

Parkering 

 • Der er mulighed for at benytte parkeringspladserne foran bygningen.

 • Der må ikke parkeres udenfor hallens grund.