Vendelbo hallen
Opgave

Kontaktperson

Telefonnummer

E-mail

Formand for bestyrelsen

Kirsten Jørgensen

4122 6127

formand@vendelbohallen.dk

Rengøring

Jytte PedersenVedlighold/Bygningstilsyn

Kristian Andersen


Udlejning

Jytte Pedersen

4025 3799

booking@vendelbohallen.dk

Kassererkasserer@vendelbohallen.dk

Cafeteriet/Børnefødselsdage

Janne Andersen

6076 0387

jannehybenvej29@gmail.com

Adgang til hallen

Jytte Pedersen

4025 3799

booking@vendelbohallen.dk